Archive for the ‘mládež’ Category

Je desatero praktické?

Pondělí, Říjen 1st, 2007

V sobotu jsme měli první setkání pro mladé lidi z našeho okolí. Hlavním tématem byly návody. Společně jsme se zamýšleli, jestli desatero Božích přikázání může být praktickým návodem pro život. Byl jsem velmi mile překvapen myšlenkami, které z diskuse vzešly. Tentokrát jsme se bavili pouze o posledních pěti přikázáních a u většiny z nich jsme došli k závěru, že když se lidé těchto přikázání nedrží, má to za často za důsledek zlomená srdce a polámané mezilidské vztahy.